Svimmelhetsutredning

Svimmelhet er et vanlig helseproblem blant befolkningen. Selv om svimmelhet i sjeldne tilfeller kan tyde på alvorlig sykdom, vil det som regel være et ufarlig symptom.
Svimmelhet er et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Man vil få en falsk følelse av at man selv eller omgivelsene er i bevegelse.

Det finnes mange ulike årsaker til svimmelhet, men noen av de vanligste er:

Svimmelhetsutredning

Krystallsyke:

Her blir det frigitt krystaller i det indre øret (balanseorganet). Disse krystallene forårsaker feilinformasjon tilbake til balansesenteret i hjernen, og du vil oppleve dette som svimmelhet. Typiske symptomer innebærer anfallsvis svimmelhet på mellom 30-60 sekunder, spesielt ved spesifikke posisjoner av hodet.

Nakkesvimmelhet:

Muskler og ledd i nakken er viktige i samspillet mellom balanseorganet i øret, balansesenteret i hjernen og synet. Nedsatt funksjon i nakken kan dermed føre til svimmelhet. Ved nakkesvimmelhet vil man ofte oppleve “sjøgange” og en uggen følelse i hodet.

Virus på balansenerven:

Dette vil oppleves som mer konstant svimmelhet over 1-3 dager før det normalt sett gradvis roer seg. Det vil ofte være i forbindelse med en annen virusinfeksjon fra bihule, hals eller øret.

På Lexaklinikken har vi behandlere som har videreutdanning på dette fagfeltet og spesialutstyr til å kunne diagnostisere og behandle noen av de ulike tilstandene som er nevnt. I noen tilfeller vil det være nødvendig å henvise videre til legespesialist.