Hva er din plage?

Hodepine

Hodepine er en vanlig tilstand i befolkningen. Undersøkelser viser at 8 av 10 har hodepine i løpet av ett år. Det finnes mange ulike typer hodepine, men migrene og spenningshodepine er de vanligste. Hos færre enn én prosent vil man finne sykdom som underliggende årsak.

 

De vanligste årsakene til hodepine er stress, for lite søvn, nedsatt funksjon i muskler og ledd, tidligere nakkeskader og hormonelle endringer. Hodepine skyldes sjeldent alvorlig sykdom, men det skal likevel tas på alvor. Vi kan hjelpe deg med å finne årsaken og behandle din hodepine.

Nakkesmerter

Nakkesmerter er et bredt tema og noe som rammer de fleste nordmenn i løpet av livet. Det kan være alt fra akutte smerter i nakken, til kroniske plager som har vart i flere år. Nakkesmerter skyldes sjeldent alvorlig sykdom. Årsaken til dine nakkesmerter kan være mange. Noen av de mest vanlige årsakene til nakkesmerter er ugunstig arbeidsstilling, nakkesleng, overvekt eller ensidig arbeid. Smertene kan oppstå alene eller sammen med for eksempel hodepine, svimmelhet, eller smerter ned i armer og rygg.

 

Våre terapeuter er kvalifisert til å vurdere alvorlighetsgraden av dine nakkesmerter, behandle, samt henvise til videre undersøkelser eller spesialisthelsetjenesten dersom det skulle være nødvendig.

Arm-, albue- og håndleddsmerter

Arm-, albue- og håndleddsmerter kan oppstå akutt eller gradvis over tid. Smerter i disse områdene er vanlige problemer og mange av årsakene kan diagnostiseres, behandles og forebygges.

Ved akutte smerter i arm, albue eller håndledd er det gjerne fall, slag eller raske bevegelser som er hovedårsaken, dette er ofte i forbindelse med idrett eller arbeid. Ved mer gradvise og kroniske smerter kan årsaken være mange, noen av de vanligste er overbelastning (typisk golfalbue og tennisalbue), feil arbeidsstilling eller slitasjeforandringer. I noen tilfeller kan smerter ned i arm, albue og håndledd stamme fra nakken. Uansett årsak er det viktig å få undersøkt det smertefulle område. Behandling vil være avhengig av hvilken funn vi gjør. Skulle det være nødvendig kan vi henvise til en annen spesialist eller bildediagnostikk. Tidlig utredning og behandling bidrar til å få deg raskere tilbake til en normal hverdag.

Bekken- og hoftesmerter

Bekken- og hoftesmerter er veldig vanlig, disse smertene kan oppstå i alle aldre. Smertene kan oppstå akutt eller gradvis over tid. Smerter i bekken og hofte vil ofte være nært relatert til korsrygg og andre nærliggende strukturer.

Årsakene til smerter i bekken og hofte kan være mange. Noen av de vanligste er bekkenplager relatert til graviditet, overbelastning og fall. Vi kvalifisert til å finne den rette behandlingen for deg. Dersom det skulle være behov for videre henvisning til spesialist eller annen bildediagnostikk gjør vi dette. 

Fot- og ankelsmerter

Fot- og ankelsmerter kan oppstå akutt eller gradvis over tid. Smerter i og rundt ankelen og foten er et vanlig problemområdet for mange, de fleste årsakene kan diagnostiseres, behandles og forebygges. Som primærkontakt og ekspert innenfor muskel og skjelett, er vi kvalifisert til å vurdere hvilken behandlingsmetode som vil være best for dine fot- og ankelsmerter.

Svimmelhet

Svimmelhet er et vanlig helseproblem blant befolkningen. Selv om svimmelhet i sjeldne tilfeller kan tyde på alvorlig sykdom, vil det som regel være et ufarlig symptom.

Svimmelhet er et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Man vil få en falsk følelse av at man selv eller omgivelsene er i bevegelse.

Det finnes mange ulike årsaker til svimmelhet, men noen av de vanligste er:

Krystallsyke:

Her blir det frigitt krystaller i det indre øret (balanseorganet). Disse krystallene forårsaker feilinformasjon tilbake til balansesenteret i hjernen, og du vil oppleve dette som svimmelhet. Typiske symptomer innebærer anfallsvis svimmelhet på mellom 30-60 sekunder, spesielt ved spesifikke posisjoner av hodet.

Nakkesvimmelhet: Muskler og ledd i nakken er viktige i samspillet mellom balanseorganet i øret, balansesenteret i hjernen og synet. Nedsatt funksjon i nakken kan dermed føre til svimmelhet. Ved nakkesvimmelhet vil man ofte oppleve “sjøgange” og en uggen følelse i hodet.

Virus på balansenerven: Dette vil oppleves som mer konstant svimmelhet over 1-3 dager før det normalt sett gradvis roer seg. Det vil ofte være i forbindelse med en annen virusinfeksjon fra bihule, hals eller øret.

På Lexaklinikken har vi behandlere som har videreutdanning på dette fagfeltet og spesialutstyr til å kunne diagnostisere og behandle noen av de ulike tilstandene som er nevnt. I noen tilfeller vil det være nødvendig å henvise videre til legespesialist.

Skuldersmerter

Skuldersmerter kan oppstå akutt eller gradvis over tid. Ved akutte skuldersmerter er årsaken ofte traume/skade, dette kan være i forbindelse med idrett eller arbeid. Ved mer gradvise eller kroniske skuldersmerter kan årsaken være mange, dette inkluderer feil arbeidsstilling, slitasjeforandringer i skulder eller unormal funksjon mellom skulder, skulderblad, rygg og nakke. Uansett årsak er det viktig å få undersøkt skulderen og nærliggende strukturer. Tidlig utredning og behandling bidrar til å få deg raskere tilbake til en normal hverdag. Skulle det være nødvendig kan vi henvise til en annen spesialist eller bildediagnostikk. Som primærkontakt og ekspert innenfor muskel og skjelett er våre terapeuter kvalifisert til å vurdere hvilken behandlingsmetode som vil være best for dine skuldersmerter.

Ryggsmerter

Ryggsmerter er et bredt tema og noe som rammer de mange nordmenn i løpet av livet. Vi regner med at i løpet av livet vil 60-80% oppleve plagsomme ryggsmert, 45% på en årlig basis. Det kan være alt fra akutte smerter i ryggen, til kroniske plager som har vart i flere år. Ryggsmerter skyldes sjeldent alvorlig sykdom. Vi er kvalifisert til å vurdere alvorlighetsgraden av dine ryggsmerter, samt henvise til videre undersøkelser dersom det skulle være nødvendig.

 

Årsaken til dine ryggsmerter kan være mange. Noen av de mest vanlige årsakene til ryggsmerter er ugunstig arbeidsstilling, anspenthet, overvekt eller ensidig arbeid. Smertene kan oppstå alene eller sammen med smerter ut i ett eller begge ben. 

 

Behandling vil være avhengig av hvilken funn vi gjør. I de fleste tilfeller kan vi starte med behandling med en gang. Tidlig utredning og behandling bidrar til å få deg raskere tilbake til en normal hverdag.

Knesmerter

Knesmerter kan oppstå akutt eller gradvis over tid. Smerter i og rundt kneet er et vanlig problemområdet for mange, de fleste årsakene kan diagnostiseres, behandles og forebygges. Som primærkontakt og ekspert innenfor muskel og skjelett, er vi kvalifisert til å vurdere hvilken behandlingsmetode som vil være best for dine knesmerter. 

Ved akutte smerter i og rundt kneet er det gjerne traume/skade som hovedårsaken, dette er ofte i forbindelse med idrett eller arbeid. De vanligste akutte skadene er skader på korsbånd og menisk. Ved mer gradvise og kroniske smerter kan årsaken være mange, en av de vanligste er belastningsskader (hopperkne, løperkne, legghinnebetennelse, patellofemoralt smertesyndrom og schlatters). Gradvise kroniske smerter kan også være forårsaket av slitasjeforandringer i kneet (artrose). Uansett årsak er det viktig å få undersøkt det smertefulle område. Skulle det være nødvendig kan vi henvise til en annen spesialist eller bildediagnostikk.

Svangerskapsplager

Et svangerskap kan by på mange utfordringer, muskel og skjelettplager er definitivt en av de. Mange gravide opplever ubehag på bakgrunn av at magen vokser, vekten øker og svaien i ryggen blir større. I tillegg til dette går kroppen gjennom en rekke hormonelle forandringer som kan by på problemer. Vi kan veilede deg så du får et best mulig utgangspunkt til å håndtere eventuelle plager i forbindelse med din graviditet. En kombinasjon av behandling, tilrettelegging og trening kan i mange tilfeller gi betydelig reduksjon på dine plager. Det er helt trygt å oppsøke våre terapeuter gjennom hele svangerskapet og behandlingen vi tilbyr utgjør ingen risiko for verken barnet eller deg.